çekimser

çek|mek

<< ETü çek- sürmek, özellikle kendine doğru sürmek

çekap

İng check-up kontrol, baştan aşağı gözden geçirme § İng check 1. satrançta şah hamlesi, 2. denetlemek, kontrol etmek (EFr échec/chec satrançta şah, satranç oynu Fa şāh شاه zhükümdar ) İng up aşağıdan yukarıya hareket bildiren edat

çekçek

TTü çek-

çeki

TTü çek- çekmek, tartmak +I(g)

çekiç

Fa çakuş/çakkuş چكش zçekiç << OFa çakūç balta? keser? ≈ Ave çakuş özellikle silah olarak kullanılan fırlatma çekici veya baltası (Kaynak: Barth sf. 575)

çekimser

YTü: [ Cumhuriyet - gazete, 1945]
çekinseme (istinkâf), çekinser (müstenkif) YTü: [ Cumhuriyet - gazete, 1946]
Sonra çekimser oy ilerisi için bir emsal teşkil ettiğinden sayılmak lazımken sayılmamıştır.

YTü çekimse- çeker gibi yapmak +()r TTü çek- +ImsA-

 çek-

Not: Anlamca çekin- fiilini andırır.


19.08.2017
çekin|mek

TTü çek- +In-

çekince

TTü çekin- +çA

çekingen

TTü çekin- +(g)An

çekirdek

<< ETü çekirtük fıstık veya fındık ETü ç(a)kır/ç(a)kırt kırma ve çatlama sesi +Uk ETü ç(a)tır/ç(a)tırt a.a.

çekirge

<< ETü çekürge/çekürtge çekirge veya cırcır böceği ETü çakır/*çekürt şakırdama sesi +gA onom