çekiç

çek

Fa çak چك zberat, belge, üçüncü kişilere ciro edilebilen ödeme emri

çek|mek

<< ETü çek- sürmek, özellikle kendine doğru sürmek

çekap

İng check-up kontrol, baştan aşağı gözden geçirme § İng check 1. satrançta şah hamlesi, 2. denetlemek, kontrol etmek (EFr échec/chec satrançta şah, satranç oynu Fa şāh شاه zhükümdar ) İng up aşağıdan yukarıya hareket bildiren edat

çekçek

TTü çek-

çeki

TTü çek- çekmek, tartmak +I(g)

çekiç

: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
çekük/çekek: al-miṭraḳa [demirci çekici, balyoz - Oğuzca] KTü: [ Codex Cumanicus, 1303]
martellus [çekiç] - Fa & Tr: čaχuč ... čakuč

Fa çakuş/çakkuş چكش zçekiç << OFa çakūç balta? keser? ≈ Ave çakuş özellikle silah olarak kullanılan fırlatma çekici veya baltası (Kaynak: Barth sf. 575)

 çak-

Not: İrani sözcük Avesta'da Yaşt i.18 ve x.130'da anılır (Barth sf. 575). ETü çak- fiiliyle anlam ve yapı benzerliği düşündürücüdür. Ancak Avesta'da Türkçe bir kültür sözcüğü ihtimali, bugünkü bilgilerimiz çerçevesinde, makul sayılamaz. • Halk ağızlarında çeküç, çakıç biçimleri mevcuttur (DS).

Benzer sözcükler: çekiçlemek


06.01.2018
çekimser

YTü çekimse- çeker gibi yapmak +()r TTü çek- +ImsA-

çekin|mek

TTü çek- +In-

çekince

TTü çekin- +çA

çekingen

TTü çekin- +(g)An

çekirdek

<< ETü çekirtük fıstık veya fındık ETü ç(a)kır/ç(a)kırt kırma ve çatlama sesi +Uk ETü ç(a)tır/ç(a)tırt a.a.