çek|mek

çaynik

Rus çaynik чайник zçaydanlık Rus çay чай zçay

çeçe sineği

Fr tsé-tsé Afrika'da uyku hastalığına yol açan sinek Sechuana tsetse a.a.

çehar

Fa/OFa çahār/çār چهار/چار zdört ≈ Ave çathvar- a.a. ≈ Sans çatúr चतुर् za.a. << HAvr *kʷetwṓr a.a.

çehre

Fa çihre چهره zinsan yüzü << OFa çihrag görüntü, idea ≈ Ave çithra görünme, belirme, bir şeyin gözle görünen yüzü, suret ≈ Sans çitrá चित्र zresim, suret << HAvr *ki-tró-m görüntü << HAvr *kei̯- aydınlanmak

çek

Fa çak چك zberat, belge, üçüncü kişilere ciro edilebilen ödeme emri

çek|mek

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol bitig çekdi [yazı yazdı], ol atın çekdi [atı hacamat etti] TTü: çekişmek [ Kul Mes'ud, Kelile ve Dimne terc., <1347]
pādişāh yakınlarınuŋ işi hemīşe ḥasūdlık ve çekişmek ve bir birlerini yavuz sanmak olur. TTü: çeki düzen [MAv-TS 1597]
bu kılavuz daχı çaruğına çeke düzen virüp gice ile yola revān olduk. TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
çeküp çevürmek, zararü ziān çekmek, elemü ızdırap çekmek, nedāmet çekmek, kılıç çekmek TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
dayak çekmek, el çekmek, soya çekmek çekyat [ Milliyet - gazete, 1985]
3 Çekyat Dallas, 2 koltuk 1 kanape satılık

<< ETü çek- sürmek, özellikle kendine doğru sürmek

Not: “Çekmek” ve “tartmak” kavramları arasındaki ilişki için karş. Lat pendere "çekmek, asmak, tartmak", pondus "tartı".

Benzer sözcükler: çekecek, çekek, çekememezlik, çeki düzen, çekici, çekik, çekilmek, çekiliş, çekilmez, çekim, çekişmek, çekişme, çekiştirmek, çekme, çekmelik, çektirmek, çekyat, dörtçeker, fiil çekimi, özçekim, yerçekimi


01.04.2019
çekap

İng check-up kontrol, baştan aşağı gözden geçirme § İng check 1. satrançta şah hamlesi, 2. denetlemek, kontrol etmek (EFr échec/chec satrançta şah, satranç oynu Fa şāh شاه zhükümdar ) İng up aşağıdan yukarıya hareket bildiren edat

çekçek

TTü çek-

çeki

TTü çek- çekmek, tartmak +I(g)

çekiç

Fa çakuş/çakkuş چكش zçekiç << OFa çakūç balta? keser? ≈ Ave çakuş özellikle silah olarak kullanılan fırlatma çekici veya baltası (Kaynak: Barth sf. 575)

çekimser

YTü çekimse- çeker gibi yapmak +()r TTü çek- +ImsA-