çek

çaylak

<< OTü-KT çarlak/çawlak bağırgan ETü çarla-/çavla- bağırmak +Uk

çaynik

Rus çaynik чайник zçaydanlık Rus çay чай zçay

çeçe sineği

Fr tsé-tsé Afrika'da uyku hastalığına yol açan sinek Sechuana tsetse a.a.

çehar

Fa/OFa çahār/çār چهار/چار zdört ≈ Ave çathvar- a.a. ≈ Sans çatúr चतुर् za.a. << HAvr *kʷetwṓr a.a.

çehre

Fa çihre چهره zinsan yüzü << OFa çihrag görüntü, idea ≈ Ave çithra görünme, belirme, bir şeyin gözle görünen yüzü, suret ≈ Sans çitrá चित्र zresim, suret << HAvr *ki-tró-m görüntü << HAvr *kei̯- aydınlanmak

çek

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
çek, ṣakk: ḳadı bitisi. Sententia iudicis expressa scripta & signata [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
poliçe: Birinin üzerine şeraitle çekilen havale senedi. Çek, ṣakk, ciro olunmuş havale. hediye çeki [ Milliyet - gazete, 1968]
Vakko'nun hediye çekini verin, hediyesini kendi seçsin. çek senet mafyası [ Milliyet - gazete, 1988]
son 20 gün içinde 'çek-senet mafyası'nın silahları Ankara'da dört kez konuştu.

Fa çak چك zberat, belge, üçüncü kişilere ciro edilebilen ödeme emri

Not: İslamöncesi İran'da (1.-7. yy) devlet hazinesi adına yazılı ödeme emirlerine verilen ad iken 8. yy'da Abbasi maliyesinde aynı anlamda kullanılmış ve en geç 12. yy'da Arapça ṣakk biçiminden Batı dillerine aktarılmıştır. Karş. Fr/İng cheque (a.a.). Osmanlı hukukunda "ödeme emri" anlamında teknik tabir iken 19. yy ikinci yarısında Batı etkisiyle yeniden tanımlanarak yaygın kullanım kazanmıştır.

Benzer sözcükler: çek senet mafyası, hediye çeki

Bu maddeye gönderenler: sukuk


29.10.2020
çek|mek

<< ETü çek- sürmek, özellikle kendine doğru sürmek

çekap

İng check-up kontrol, baştan aşağı gözden geçirme § İng check 1. satrançta şah hamlesi, 2. denetlemek, kontrol etmek (EFr échec/chec satrançta şah, satranç oynu Fa şāh شاه zhükümdar ) İng up aşağıdan yukarıya hareket bildiren edat

çekçek

TTü çek-

çeki

TTü çek- çekmek, tartmak +I(g)

çekiç

Fa çakuş/çakkuş چكش zçekiç << OFa çakūç balta? keser? ≈ Ave çakuş özellikle silah olarak kullanılan fırlatma çekici veya baltası (Kaynak: Barth sf. 575)