çavlan

çatı

<< OTü çatı/çatu ev çatkısı ETü çat- vurmak, karşılıklı koymak +I(g)

çatla|mak

≈ ETü çatıla- şaklamak, el çırpmak onom çat çarpma veya çatlama sesi +lA-

çatlak

TTü çatla- +Uk

çavdar

Fa çavdār/cawdār جودر zarpa ve buğday tarlasında yabani yetişen bir tahıl, çavdar Fa caw جو zarpa, genelde tahıl, hububat ≈ Ave yava- a.a. ≈ Sans yava यव za.a. << HAvr *i̯éwo-s (*i̯éwo-s) a.a.

çavela

?

çavlan

TTü: çağlaŋ [ Lugat-i Ni'metullah, 1540]
şerrān [Fa.]: çağlaŋ su sıfatıdur. TTü: çağlağan [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
çağlayan: suni şelale (...) Çağlağan Ceridi TTü: [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
çavlan: Çağlıyanın büyüğü.

TTü çağla- +(g)An

 çağla-

Not: Halk ağızlarına özgü bir biçim iken Dil Devrimi döneminde yazı diline ithal edilmiştir.


31.12.2015
çavuş

<< ETü çavuş «bağırgan», çeşitli askeri ve idari görevlilere verilen ad ETü *çav- seslenmek, ünlemek +Iş

çay1

~? Fa çāy چاى z1. yapraklarından içecek yapılan bir bitki, camellia sinensis, 2. bu bitkiden yapılan içecek Çin ça' za.a.

çay2

<< OTü çay kuru dere, vadi

çaydanlık

TTü çaydān çay pişirme kabı +lIk § TTü çay Fa +dān kap, mahfaza

çayır

?