çavela

çatana

öz Çatana 1854'te İngiltere tarafından Osmanlı Devletine hediye edilen bir buharlı teknenin adı öz Çatana Tuna nehri üzerinde bir kasaba, bugün Romanya'da Cetate

çatı

<< OTü çatı/çatu ev çatkısı ETü çat- vurmak, karşılıklı koymak +I(g)

çatla|mak

≈ ETü çatıla- şaklamak, el çırpmak onom çat çarpma veya çatlama sesi +lA-

çatlak

TTü çatla- +Uk

çavdar

Fa çavdār/cawdār جودر zarpa ve buğday tarlasında yabani yetişen bir tahıl, çavdar Fa caw جو zarpa, genelde tahıl, hububat ≈ Ave yava- a.a. ≈ Sans yava यव za.a. << HAvr *i̯éwo-s (*i̯éwo-s) a.a.

çavela

[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
şevalye شواليه: iki kulplu yayvan sepet. [ Ahmed Rasim, Şehir Mektupları, 1897]
elindeki zıpkını çavelyaya saplı [balıkçı] [ TDK, Türkçe Sözlük, 2. Baskı, 1955]
çavelye: kapaklı balık sepeti

?

Not: Sözcük yapı olarak İtalyancayı andırır, ancak İtalyanca karşılığı tesbit edilememiştir. TDK Türkçe Sözlük'te 1955 baskısından beri kullanılan "İt." ibaresi dayanaktan yoksundur.

Benzer sözcükler: çavalye, çavelya, çavelye


01.08.2014
çavlan

TTü çağla- +(g)An

çavuş

<< ETü çavuş «bağırgan», çeşitli askeri ve idari görevlilere verilen ad ETü *çav- seslenmek, ünlemek +Iş

çay1

~? Fa çāy چاى z1. yapraklarından içecek yapılan bir bitki, camellia sinensis, 2. bu bitkiden yapılan içecek Çin ça' za.a.

çay2

<< OTü çay kuru dere, vadi

çaydanlık

TTü çaydān çay pişirme kabı +lIk § TTü çay Fa +dān kap, mahfaza