çatla|mak

çat1

<< ETü çat darbe sesi onom

çat2

≈ TTü çat- bitişmek veya bitiştirmek, bir araya gelmek veya getirmek

çatal

<< OTü çatal Y şeklinde nesne, iki veya daha çok dişli tarım aracı <? ETü çat- +Al

çatana

öz Çatana 1854'te İngiltere tarafından Osmanlı Devletine hediye edilen bir buharlı teknenin adı öz Çatana Tuna nehri üzerinde bir kasaba, bugün Romanya'da Cetate

çatı

<< OTü çatı/çatu ev çatkısı ETü çat- vurmak, karşılıklı koymak +I(g)

çatla|mak

ETü: "şaklamak" [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
berge çatıladı [kırbaç çakladı] TTü: "... yarılmak" [ Şeyhoğlu, Marzubânnâme terc., 1380]
katı sowuk oldu, şöyle kim dirler taş çatlar

≈ ETü çatıla- şaklamak, el çırpmak onom çat çarpma veya çatlama sesi +lA-

 çat1

Benzer sözcükler: çatladı kapı, çatlatmak

Bu maddeye gönderenler: çatlak


28.11.2017
çatlak

TTü çatla- +Uk

çavdar

Fa çavdār/cawdār جودر zarpa ve buğday tarlasında yabani yetişen bir tahıl, çavdar Fa caw جو zarpa, genelde tahıl, hububat ≈ Ave yava- a.a. ≈ Sans yava यव za.a. << HAvr *i̯éwo-s (*i̯éwo-s) a.a.

çavela

?

çavlan

TTü çağla- +(g)An

çavuş

<< ETü çavuş «bağırgan», çeşitli askeri ve idari görevlilere verilen ad ETü *çav- seslenmek, ünlemek +Iş