çat|mak

çarpı

TTü çarp- +I(g)

çarşaf

Fa çādar-şab چادرشب zgece örtüsü § Fa çādar, çār چادر zörtü Fa şab شب zgece

çarşamba

Fa çaharşanbe چهرشنبه zhaftanın dördüncü günü § Fa çahar چهر zdört Fa şabba/şanbe شنبه zCumartesi günü (İbr/Aram şabāt/şabbətā שׁבּת/שַׁבְּתָא zdinlenme günü, Cumartesi )

çarşı

Fa çārsū چار سو z1. dörtyol, 2. kent merkezinde dükkânların bulunduğu alan § Fa çār چار zdört Fa سو zyön, yol (<< OFa sōk a.a. )

çaşıt

<< ETü çaşut fitne, iftira ETü çaşur- iftira etmek +Ut

çat|mak

: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
er oġlak kozıka çattı [[oğlağı kuzuyla çiftleştirdi - Oğuzca]] KTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
çattı [iki şeyi birbirine dikti] kaş çattı [kaşlarını birleştirdi] TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
keyif çattı TTü: "... çarpmak (geçişsiz fiil)" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
çatmak: f.l. [fiili lazım] Bir yere çat vurup değmek, uğramak, rast gelmek, tesadüf etmek.

<< ETü-O çat- bir araya getirmek, bitiştirmek (geçişli fiil)

Not: Geçişsiz fiil olarak kullanımı TTü geç dönemde ortaya çıkmıştır. Bu ikincil anlamda ETü çak-, çal-, çap- ile eş anlamlıdır.

Benzer sözcükler: çatık, çatılmak, çatınmak, çatışmak, çatışma, çatıştırmak, çatkı, çatma, çöpçatan, derme çatma

Bu maddeye gönderenler: çat2, çatal, çatı, çent- (çetele), çete, çetin, çıtak, çiti, çıyan


27.02.2015
çat1

<< ETü çat darbe sesi onom

çat2

≈ TTü çat- bitişmek veya bitiştirmek, bir araya gelmek veya getirmek

çatal

<< OTü çatal Y şeklinde nesne, iki veya daha çok dişli tarım aracı <? ETü çat- +Al

çatana

öz Çatana 1854'te İngiltere tarafından Osmanlı Devletine hediye edilen bir buharlı teknenin adı öz Çatana Tuna nehri üzerinde bir kasaba, bugün Romanya'da Cetate

çatı

<< OTü çatı/çatu ev çatkısı ETü çat- vurmak, karşılıklı koymak +I(g)