çark

çarçur

<< ETü çar çur gürültülü yeme sesi ≈ onom şar şur şapırtı sesi

çardak

Fa çārṭāḳ چار طاق z«dört kemer», dört kemer veya dört ayak üstünde duran çatı, divanhane § Fa çār چار zdört Fa ṭāḳ طاق zkemer, tak

çare

Fa çār/çāre چاره/چار zderman, çözüm yolu << OFa çār/çārag a.a. (Kaynak: Nyberg 53.)≈ Ave çārā- a.a. (Kaynak: Barth sf. 584.)

çarık

<< ETü çaruk kaba ayakkabı

çariçe

Rus tsaritsa царица zçar eşi Rus tsar

çark

[ Codex Cumanicus, 1303]
volia - Fa: čarχ - Tr: čourmak vel te[urmak] [çevürmek veya tevürmek] çarkıfelek [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
ne yir ne gök ü ne çarχ-ı felek yandan çarklı [ Mecmua-i Fünun (dergi), 1863]
otuzdört kıta topu hamil otuzyedi aded yandan çarklı vapuru

Fa çarχ چرخ ztekerlek, çark ≈ Ave çaχra- a.a. ≈ Sans çakrá चक्र za.a. << HAvr *kʷékʷlo-s tekerlek HAvr *kʷel- eksen etrafında dönmek, yuvarlanmak

Not: Bir Doğu İran dilinden, muhtemelen Soğdcadan Orta Asya Türkçesine alınan çıχrı (bkz. çıkrık) sözcüğünün yüksek Farsça eşdeğeridir. • Aynı HAvr kökten EYun kýklos "tekerlek", kylíndō "dönmek, yuvarlanmak".

Benzer sözcükler: çarkıfelek, yandan çarklı


14.11.2017
çarliston

İng charleston 1. 1923'te James P. Johnson'ın bir bestesiyle üne kavuşan dans, 2. ABD Tarım Bakanlığı Tarımsal Araştırma Servisince geliştirilmiş bir sivri biber cinsi öz Charleston ABD Güney Carolina eyaletinde bir kent öz Charles İngiltere kralı II Charles (1660-1685)

çarmıh

Fa çārmīχ چار ميخ z«dört çivi», haç

çarp|mak

<< ETü çalp-/çal-/çap- vurmak, çalmak, yağmalamak, bulaştırmak

çarpı

TTü çarp- +I(g)

çarşaf

Fa çādar-şab چادرشب zgece örtüsü § Fa çādar, çār چادر zörtü Fa şab شب zgece