çapraş|mak

çapa

<< TTü çapa/çapan bahçe kazma aleti TTü çap- vurmak, çarpmak +A

çapaçul

§ Fa çapān چپان zeski püskü, yırtık pırtık Fa çūl چول zçul, kaba kumaş

çapak

≈ ETü çalpak kir, pislik, karışık şey ETü *çalp- vurmak, alaca kılmak +(g)Ak

çapari

~? Ven *ciaparìn olta Ven ciapàr tutmak, balık tutmak [İt chiappare]

çapkın

<< OTü çapġun hızlı koşan (at), akın, saldırı OTü çap- hızlı gitmek, akın etmek +gIn

çapraş|mak

[ Pîr Mehmed b. Yusuf, Terceman, <1461]
al-işkāl: Bir nesne güç ve düşvār ve örtülü ve karışık ve çepreşik چپرشك olmak. [ Merkez Efendizâde, Bâbûsu'l-Vâsıt, 1555]
χancar [Ar.]: ... çapraşmış olan sakal. [ Kieffer & Bianchi, Dictionnaire Turc-Français, 1835]
çapraşık: Toute chose embouillé. Karış murış olan nesneler. [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
çapraşık & çepreşik: Müşkil, arkurı.

TTü çapar/çaparız karışık, çapraşık +Iş- TTü çap- vurmak, çalmak

 çap-

Benzer sözcükler: çapraşık


04.10.2017
çapraz

Fa çap-rāst چپ راست z«sol-sağ», zıt yönlerde gidip gelen, diyagonal, karşılıklı § Fa çap چپ zaykırı, sol (Fa çapīdan چپيدن zdönmek, sapmak ) Fa rāst راست zdüz, sağ

çapul

OTü çapağul vurgun, akın OTü çap- 1. vurmak, 2. koşmak, akın etmek +AgUl

çaput

<< ETü çapġut örme giysi ETü çap- vurmak? +Ut

çar1
çar2

Rus tsar imparator, kayzer, Rus hükümdarı 4. İvan'ın 1547'de benimsediği ünvan Lat caesar imparatorluk sıfatlarından biri