çapkın

çap|mak

<< OTü çap- 1. sesli vurmak, 2. tez gitmek, dört nala at sürmek, akın etmek ≈ ETü çap- sesli vurmak, boya ve çamur vurmak

çapa

<< TTü çapa/çapan bahçe kazma aleti TTü çap- vurmak, çarpmak +A

çapaçul

§ Fa çapān چپان zeski püskü, yırtık pırtık Fa çūl چول zçul, kaba kumaş

çapak

≈ ETü çalpak kir, pislik, karışık şey ETü *çalp- vurmak, alaca kılmak +(g)Ak

çapari

~? Ven *ciaparìn olta Ven ciapàr tutmak, balık tutmak [İt chiappare]

çapkın

TTü: "hızlı koşan" [ anon., Ebâmüslim-nâme terc., <1500]
ol kadar yürür kim ardından çapġın at yetişmez Çağ: "... akın" [ Pavet de Courteille, Dictionnaire Turc Oriental, <1500]
çapġun, çapḳun: irruption [akın], vent violent [şiddetli yel], cheval noir aux allures rapides [hızlı koşan kara at], combat [çatışma] TTü: [Solak-TS 1644]
nice biŋ cenk-cūyān ile Azerbeycān üzerine çapḳun itmeğe fermān buyurmış idi TTü: "... uçarı" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
çapkın: Çapul malı. Çapan, yürük, yelip koşucu, çabuk at. Sürtük, hercai, derbeder, çul tutmaz, uçarı.

<< OTü çapġun hızlı koşan (at), akın, saldırı OTü çap- hızlı gitmek, akın etmek +gIn

 çap-

Not: Karş. yalı çapkını "hırsız kuşu".

Benzer sözcükler: çapkınlık, yalı çapkını


04.06.2015
çapraş|mak

TTü çapar/çaparız karışık, çapraşık +Iş- TTü çap- vurmak, çalmak

çapraz

Fa çap-rāst چپ راست z«sol-sağ», zıt yönlerde gidip gelen, diyagonal, karşılıklı § Fa çap چپ zaykırı, sol (Fa çapīdan چپيدن zdönmek, sapmak ) Fa rāst راست zdüz, sağ

çapul

OTü çapağul vurgun, akın OTü çap- 1. vurmak, 2. koşmak, akın etmek +AgUl

çaput

<< ETü çapġut örme giysi ETü çap- vurmak? +Ut

çar1