çap

çamurcun

§ TTü çamur ETü *çin kuş

çan

<< ETü çaŋ darbe ile ses veren metal veya ahşap alet ≈ Çin zhōng za.a. ≈ OFa çang a.a.

çanak

<< ETü çanak kâse <<? ETü *çin-ayak Çin işi kadeh

çançan

onom çan çan çınlama sesi, çene sesi

çanta

~? Fa tança تنچه zkese, torba Fa tancīdan تنجيدن zdürmek, boğmak +a

çap

"boru ölçüsü, tüfek ve mermi ölçüsü, hacim ölçüsü" [ Bianchi, Dictionnaire Turc-Français, 1851]
[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
çap: Ekser müdevver ve mücessem [dairesel ve hacimli] şeylerin nisabı, ölçecek alet. Dokuz, onbeş, yirmibir çapında top. Bina çapı: Ebniye nezareti [imar bakanlığı] tarafından verilen tezkire ve ölçü. yarıçap [ Geometri Terimleri, 1937]
'Yarıçap', merkezi çemberin bir noktasına bağlayan bir doğru çizgidir.

Erm çap չափ zölçü

Not: Ermenice metinlerde 5. yy'dan itibaren sıklıkla görülür. Karş. Acar sf. III.627. Nihai kaynağı muğlaktır. Türkçeye ilk önce "top ve mermi kutru" anlamıyla girmiştir. 19. yy ortalarından önce yazılı kaynaklarda rastlanmaz.

Benzer sözcükler: çapsız, yarıçap


10.03.2015
çap|mak

<< OTü çap- 1. sesli vurmak, 2. tez gitmek, dört nala at sürmek, akın etmek ≈ ETü çap- sesli vurmak, boya ve çamur vurmak

çapa

<< TTü çapa/çapan bahçe kazma aleti TTü çap- vurmak, çarpmak +a

çapaçul

§ Fa çapān چپان zeski püskü, yırtık pırtık Fa çūl چول zçul, kaba kumaş

çapak

≈ ETü çalpak kir, pislik, karışık şey ETü *çalp- vurmak, alaca kılmak +(g)Ak

çapari

~? Ven *ciaparìn olta Ven ciapàr tutmak, balık tutmak [İt chiappare]