çanta

çamur

<< OTü çamur balçık << ETü *çalmur/*çalpmur ETü çal-/çap- çalmak, çamurla sıvamak +mUr

çamurcun

§ TTü çamur ETü *çin kuş

çan

<< ETü çaŋ darbe ile ses veren metal veya ahşap alet ≈ Çin zhōng za.a. ≈ OFa çang a.a.

çanak

<< ETü çanak kâse <<? ETü *çin-ayak Çin işi kadeh

çançan

onom çan çan çınlama sesi, çene sesi

çanta

Çağ: [ Pavet de Courteille, Dictionnaire Turc Oriental, <1500]
çontay: petit bissac TTü: [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
bir kefere çantası, yaˁni silâh kīsesi içinde bir kara şapka ve bir telatin derisinden kefere çizmesi bulduk. [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
çantada keklik: Hazır.

~? Fa tança تنچه zkese, torba Fa tancīdan تنجيدن zdürmek, boğmak +a

Not: t/ç metatezi halk ağızlarından bir alıntıyı düşündürür. • Farsça sözcüğün evrimi için karş. TTü boğ- > boğça.

Benzer sözcükler: çantacı, çantada keklik


14.09.2017
çap

Erm çap չափ zölçü

çap|mak

<< OTü çap- 1. sesli vurmak, 2. tez gitmek, dört nala at sürmek, akın etmek ≈ ETü çap- sesli vurmak, boya ve çamur vurmak

çapa

<< TTü çapa/çapan bahçe kazma aleti TTü çap- vurmak, çarpmak +a

çapaçul

§ Fa çapān چپان zeski püskü, yırtık pırtık Fa çūl چول zçul, kaba kumaş

çapak

≈ ETü çalpak kir, pislik, karışık şey ETü *çalp- vurmak, alaca kılmak +(g)Ak