çanak

çam

Arapça şmˁ kökünden gelen şamˁ شَمْع z "mum, reçine" sözcüğünden alıntıdır.

çamaşır

Farsça cāme-şūy جامه شور z "giysi yıkayan, çamaşırcı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça cāme جامه z "giysi" ve Farsça şūy شوى/شور z "yıkayan" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Farsça sözcük Farsça şustan, şūy- شستن, شوى/شور z "yıkamak" fiilinden türetilmiştir. Farsça fiil Avesta (Zend) dilinde χşaud- "su akmak" fiili ile eş kökenlidir. Avestaca fiil Avesta (Zend) dilinde χşudra "su" sözcüğü ile eş kökenlidir. )

çamur

Orta Türkçe çamur "balçık" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *çalmur veya *çalpmur biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe çal- veya çap- "çalmak, çamurla sıvamak" fiilinden Eski Türkçe +mUr ekiyle türetilmiştir.

çamurcun

Türkiye Türkçesi çamur ve Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *çin "kuş" sözcüklerinin bileşiğidir.

çan

Eski Türkçe çaŋ "darbe ile ses veren metal veya ahşap alet" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Çince aynı anlama gelen zhōngz sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen çang sözcüğü ile eş kökenlidir.

çanak
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
çanak [ağaçtan yapılma kâse]

Köken

Eski Türkçe çanak "kâse" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *çin-ayak "Çin işi kadeh" sözcüğünden evrilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

Ek açıklama

Azeri dilciler Amanov ve Aliyev, Tatarca sınayak biçiminden hareketle çin-ayak etimolojisini önerirler. Ayak sözcüğü Türkçe "kadeh, bardak" anlamındadır.

Benzer sözcükler

çanak anten, çanak çömlek, çanak tutmak, çanakçı


29.10.2020
çançan

çan çan "çınlama sesi, çene sesi" ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

çanta

Farsça tança تنچه z "kese, torba" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Farsça sözcük Farsça tancīdan تنجيدن z "dürmek, boğmak" fiilinden +a ekiyle türetilmiştir.

çap

Ermenice çap չափ z "ölçü" sözcüğünden alıntıdır.

çap|mak

Orta Türkçe çap- "1. sesli vurmak, 2. tez gitmek, dört nala at sürmek, akın etmek" fiilinden evrilmiştir. Türkçe fiil Eski Türkçe çap- "sesli vurmak, boya ve çamur vurmak" fiili ile eş kökenlidir.

çapa

Türkiye Türkçesi çapa veya çapan "bahçe kazma aleti" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi çap- "vurmak, çarpmak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +a ekiyle türetilmiştir.