çalak

çakoz

TTü çak- anlamak (argo)

çakra

Sans çakrá चक्र z1. tekerlek, çark, çömlekçi çarkı, 2. devre, döngü, 3. insan bedenindeki 6 mistik halkadan her biri << HAvr *kʷékʷlo-s tekerlek

çakşır

≈ Fa çaḳşūr/caχcīr bir tür şalvar, geniş pantolon

çal

<< ETü çal alaca, benekli

çal|mak

<< ETü çal- 1. (sesli olarak) vurmak, darp etmek, 2. ses etmek, 3. boya vurmak, alaca kılmak, harelemek

çalak

TTü: [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
χoş yaratıldı beden çālāk ü çüst

Fa çālāk چالاك zcanlı, atik, çevik ≈? OTü çalık kızgın

 çal-

Not: Türkçe kullanımda genellikle Farsçadan alınmış çüst ü çalak "çevik ve canlı" deyiminde görülür. Farsça sözcük Türkçeden alıntı olmalıdır. • Anadolu ağızlarında görülen "otları tırpanla biçerek açılan yürüyüş yolu" anlamı, çal- fiilinden yapılmış ayrı bir türevdir.


23.07.2015
çalgı

<< OTü çalğu müzik aleti, saz OTü çal- saz vurmak +gU

çalı

≈ TTü/ÇTü çalağan ısırgan, dikenli (bitki), azgın (köpek) ETü çal- vurmak, çarpmak +I(g)

çalık

<< OTü-KT çalık 1. vurulmuş, darbe almış, 2. cin çarpmış, deli, 3. boyalı, alaca ETü çal- vurmak +Uk

çalım

TTü çal- vurmak +Im

çalış|mak

<< ETü çalış- vuruşmak, mücadele etmek ETü çal- vurmak, darp etmek +Iş-