çakşır

çakırkeyif

§ TTü çakır şarap (<< ETü çaġır a.a. ) TTü keyif

çakma

TTü çak- +mA

çakmak

<< ETü çakmak çakmak taşı ETü çak- +(A)mAk

çakoz

TTü çak- anlamak (argo)

çakra

Sans çakrá चक्र z1. tekerlek, çark, çömlekçi çarkı, 2. devre, döngü, 3. insan bedenindeki 6 mistik halkadan her biri << HAvr *kʷékʷlo-s tekerlek

çakşır

[ Hinduşah b. Sançar, Sıhahu'l-Acem, 1469]
caχcīr [Fa.]: çāχşūr [Tr.] [ anon., Câmiü'l-Fürs, 1501]
caχcīr [Fa.]: çāχşūr ki ayağa geyerler. [ anon., Risale-i Garibe, 1720]
iki arşun dar çaḳşır giyen Kasımpaşa puştları

≈ Fa çaḳşūr/caχcīr bir tür şalvar, geniş pantolon


29.01.2018
çal

<< ETü çal alaca, benekli

çal|mak

<< ETü çal- 1. (sesli olarak) vurmak, darp etmek, 2. ses etmek, 3. boya vurmak, alaca kılmak, harelemek

çalak

Fa çālāk چالاك zcanlı, atik, çevik ≈? OTü çalık kızgın

çalgı

<< OTü çalğu müzik aleti, saz OTü çal- saz vurmak +gU

çalı

≈ TTü/ÇTü çalağan ısırgan, dikenli (bitki), azgın (köpek) ETü çal- vurmak, çarpmak +I(g)