çakı

çağrışım

TTü çağrış- +Im

çak

onom darbe sesi, kırılma sesi

çak|mak

<< ETü çak- (sesli olarak) vurmak, darp etmek, kesmek

çakal

Fa/OFa şaġāl شغال zköpekgillerden yırtıcı bir hayvan ≈ Sans śr̥gāla/sr̥kāla शृगाल za.a.

çaker

Fa çākar چاكر zkul, bende, hizmetkâr

çakı

TTü: "açılıp kapatılabilen bıçak" [ Kieffer & Bianchi, Dictionnaire Turc-Français, 1835]
çaku TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
çaku

≈ Fa çāḳū چاقو zher türlü bıçak <? ETü çak- vurmak

 çak-

Not: Farsça ile Türkçe arasındaki etkileşim yönü açık değildir. Karş. Fa çaḳīdan "kakmak, kazık çakmak". Ayrıca Hind çaku, Moğ çaku (a.a.), Çağ çakan "balta".


20.09.2017
çakıl

TTü çak- şakırtıyla vurmak +Il

çakır

<< ETü çakır/çakrı 1. alaca renk, alaca mavi, 2. doğana benzer yırtıcı kuş ETü çak- harelemek

çakırkeyif

§ TTü çakır şarap (<< ETü çaġır a.a. ) TTü keyif

çakma

TTü çak- +mA

çakmak

<< ETü çakmak çakmak taşı ETü çak- +(A)mAk