çador

çabala|mak

<< OTü çapala- çırpınmak ETü çap- çarpmak, vurmak +AlA-

çabuk

≈ Fa çāpuk/çābuk/çabuk چابك/چبك ztez, hızlı << OFa çāpuk a.a. <? ETü çap- tez gitmek, (at) dört nala sürmek

çaça

İsp cha-cha-chá 1950'lerde Küba'dan yayılan bir müzik ve dans türü onom

çaçaron

İt ciaciarone çenesi düşük (kadın) onom ciaciarare gürültü yapmak, çok konuşmak +on

çadır

<< ETü çatır/çaşır kara çadır, tente veya gölgelik şeklinde barınak ~? Fa/OFa çādar/çādur چادر/چادر z1. tente, gölgelik, 2. örtü, özellikle kadın çarşafı ~? Sans çhattra छत्त्र ztente, gölgelik (Sans çhādayati örtmek ) << HAvr *sk̂ed- örtmek

çador

"İran'a özgü kadın çarşafı" [ Milliyet - gazete, 1988]
Çadorlar içinde sokaklara dökülen üniversiteli kızlarla mintanlı oğlanlar belki bugün ayılmışlardır ama artık onlara da aydınlığa dönmek için zaman çok geçtir.

Fa çādar/çādor چادر zörtü, a.a.

 çadır

Not: Aynı sözcük 11. yy'dan önce Farsça veya bir başka İrani dilden Türkçeye çadır olaraka alınmıştır.


14.01.2015
çağ

(≈ Moğ çaġ/çaġala vakit, mevsim ) << ETü çak tam, tastamam (zarf) onom çak darbe sesi

çağanoz

Yun tsiganós τσιγανός z1. çingene, 2. bir tür yengeç, çingene yengeci

çağdaş

TTü çağ +dAş

çağır|mak

ETü/TTü çağ/çaw ses, nida, avaz +kIr-

çağla

≈ Fa çaġala چغله ztaze veya turfanda (mahsul) ≈ Moğ çaġala vakit, mevsim OTü/Moğ çaġ vakit