çabala|mak

cüz

Ar cuzˀ جُزء z [#czA fuˁl ] bölüm, pay, birim, kitap forması, fasikül Ar cazaˀa جَزَأ zböldü, pay etti

cüzdan

Fa cuzdān جزدان zcüz kesesi, rulo şeklinde bir kitabı taşımaya mahsus kese § Ar cuzˀ جزء zbirim, unsur, kitap rulosu Fa dān دان zkap

cüzi

Ar cuzˀī جُزْىٔ zkısmî, birimsel Ar cuzˀ pay, birim

cüzzam

Ar cuḏām جذام z [#cḏm fuˁāl ] cüzzam hastalığı, lepra Ar caḏama جَذَمَ zvücudun bir parçasını kopardı (≈ Aram gādam גדמ zvücuttan bir uzuv veya kemik koparma, kesme )

çaba

TTü çabala-

çabala|mak

KTü: [ anon., Kitabü'l-İdrak Haşiyesi, <1402]
çabaladı (...) çapdı su içinde TTü: [ Pîr Mehmed b. Yusuf, Terceman, <1461]
çalık ata dirler, yaˁni bir yirde durmayup ve eşkin virmeyüp çabalağan ve çalıklanan ata dirler Çağ: [ Pavet de Courteille, Dictionnaire Turc Oriental, <1500]
çapalamak: frapper de la main et du pied; s'agiter [el ve ayakla çırpınmak] TTü: çabalaklanmak [ Merkez Efendizâde, Bâbûsu'l-Vâsıt, 1555]
memesine yapışacak o yana bu yana çabalaklanan ve durmayan nāḳa

<< OTü çapala- çırpınmak ETü çap- çarpmak, vurmak +AlA-

 çap-

Benzer sözcükler: çabalak, çabalanmak

Bu maddeye gönderenler: çaba, şabalak


23.07.2015
çabuk

≈ Fa çāpuk/çābuk/çabuk چابك/چبك ztez, hızlı << OFa çāpuk a.a. <? ETü çap- tez gitmek, (at) dört nala sürmek

çaça

İsp cha-cha-chá 1950'lerde Küba'dan yayılan bir müzik ve dans türü onom

çaçaron

İt ciaciarone çenesi düşük (kadın) onom ciaciarare gürültü yapmak, çok konuşmak +on

çadır

<< ETü çatır/çaşır kara çadır, tente veya gölgelik şeklinde barınak ~? Fa/OFa çādar/çādur چادر/چادر z1. tente, gölgelik, 2. örtü, özellikle kadın çarşafı ~? Sans çhattra छत्त्र ztente, gölgelik (Sans çhādayati örtmek ) << HAvr *sk̂ed- örtmek

çador

Fa çādar/çādor چادر zörtü, a.a.