çağla|mak

çağ

Moğ çag zaman

çağanoz

Yun tsiganós τσιγανός z1. çingene, 2. bir tür yengeç, çingene yengeci

çağdaş

TTü çağ +dAş

çağır|mak

ETü/TTü çağ/çaw ses, nida, avaz +kIr-

çağla

≈ Fa çaġala چغله ztaze veya turfanda (mahsul) Moğ çaġala vakit, mevsim

çağla|mak

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
sūw çağıladı [[su çağladı. Aynı zamanda jağıladı, şağıladı gibi değişik telaffuzları vardır.]] (...) çoġladı [[Bir filin bağırmasını anlatan çarladı sözcüğüyle aynı anlama gelir.]] TTü: [ Dede Korkut Kitabı, <1400?]
çağnam çağnam kayalardan çıkan su

<< ETü çaġıla-/çoġla- (akarsu) sesli akmak ETü çağ/çaw/çoğı ses +lA- onom

 çağır-

Benzer sözcükler: çağıldamak, çağıltı, çağlak, çağlayık, çakıldak

Bu maddeye gönderenler: çağlayan, çavlan


22.09.2019
çağlayan

ETü/TTü çağıla- ses etmek, şakırdamak, bağırmak +(g)An ETü çağ/çaw ses, avaz +lA- onom

çağrışım

TTü çağrış- +Im

çak

onom darbe sesi, kırılma sesi

çak|mak

<< ETü çak- (sesli olarak) vurmak, darp etmek, kesmek

çakal

Fa/OFa şaġāl شغال zköpekgillerden yırtıcı bir hayvan ≈ Sans śr̥gāla/sr̥kāla शृगाल za.a.