çağla

çador

Farsça çādar veya çādor چادر z "örtü, İran'a özgü kadın çarşafı" sözcüğünden alıntıdır.

çağ

Moğolca çag "zaman" sözcüğünden alıntıdır.

çağanoz

Yeni Yunanca tsiganós τσιγανός z "1. çingene, 2. bir tür yengeç, çingene yengeci" sözcüğünden alıntıdır.

çağdaş

Türkiye Türkçesi çağ fiilinden Yeni Türkçe +dAş ekiyle türetilmiştir.

çağır|mak

Eski Türkçe ve Türkiye Türkçesi çağ veya çaw "ses, nida, avaz" ses yansımalı sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +kIr- ekiyle türetilmiştir.

çağla
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Yadigâr-ı İbni Şerif, 1421? yılından önce]
beşer dirhem şām fısdığının üzerindeki çağla [taze] kabı [İrş-TS, 1421]
sır çiçeği açıldı ve hafī çağalası zuhūra gelmedi

Köken

Farsça çaġala چغله z "taze veya turfanda (mahsul)" sözcüğü ile eş kökenlidir. Farsça sözcük Moğolca çagala "vakit, mevsim" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için çağ maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

çağla badem


05.03.2020
çağla|mak

Eski Türkçe çaġıla- veya çoġla- "(akarsu) sesli akmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe çağ veya çaw veya çoğı "ses" ses yansımalı sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lA- ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük bir sözcükten türetilmiştir.

çağlayan

Eski Türkçe ve Türkiye Türkçesi çağıla- "ses etmek, şakırdamak, bağırmak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +(g)An ekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe çağ veya çaw "ses, avaz" ses yansımalı sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lA- ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük bir sözcükten türetilmiştir.

çağrışım

Türkiye Türkçesi çağrış- fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

çak

"darbe sesi, kırılma sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

çak|mak

Eski Türkçe çak- "(sesli olarak) vurmak, darp etmek, kesmek" fiilinden evrilmiştir.