çağla

çador

Fa çādar/çādor چادر zörtü, a.a.

çağ

Moğ çag zaman

çağanoz

Yun tsiganós τσιγανός z1. çingene, 2. bir tür yengeç, çingene yengeci

çağdaş

TTü çağ +dAş

çağır|mak

ETü/TTü çağ/çaw ses, nida, avaz +kIr-

çağla

[ Yadigâr-ı İbni Şerif, <1421?]
beşer dirhem şām fısdığının üzerindeki çağla [taze] kabı [İrş-TS 1421]
sır çiçeği açıldı ve hafī çağalası zuhūra gelmedi

≈ Fa çaġala چغله ztaze veya turfanda (mahsul) Moğ çaġala vakit, mevsim

 çağ

Benzer sözcükler: çağla badem


07.07.2021
çağla|mak

<< ETü çaġıla-/çoġla- (akarsu) sesli akmak ETü çağ/çaw/çoğı ses +lA- onom

çağlayan

ETü/TTü çağıla- ses etmek, şakırdamak, bağırmak +(g)An ETü çağ/çaw ses, avaz +lA- onom

çağrışım

TTü çağrış- +Im

çak

onom darbe sesi, kırılma sesi

çak|mak

<< ETü çak- (sesli olarak) vurmak, darp etmek, kesmek