çağdaş

çaçaron

İt ciaciarone çenesi düşük (kadın) onom ciaciarare gürültü yapmak, çok konuşmak +on

çadır

<< ETü çatır/çaşır kara çadır, tente veya gölgelik şeklinde barınak ~? Fa/OFa çādar/çādur چادر/چادر z1. tente, gölgelik, 2. örtü, özellikle kadın çarşafı ~? Sans çhattra छत्त्र ztente, gölgelik (Sans çhādayati örtmek ) << HAvr *sk̂ed- örtmek

çador

Fa çādar/çādor چادر zörtü, a.a.

çağ

Moğ çag zaman

çağanoz

Yun tsiganós τσιγανός z1. çingene, 2. bir tür yengeç, çingene yengeci

çağdaş

YTü: "muasır, modern" [ Cumhuriyet - gazete, 1935]
Çağdaş (muasır) kültürü ve onun bütün hız yollarını Fransız kaynaklarından öğrenmeğe çalışmışızdır. YTü: çağdaşlaşmak "modernizasyon" [ Milliyet - gazete, 1968]
Atatürk çağdaşlaşmak istedi. Çağdaşlaşmak Avrupalaşmak değildir.

TTü çağ +dAş

 çağ

Benzer sözcükler: çağdaşlaşmak, çağdaşlaşma, çağdaşlık


13.01.2015
çağır|mak

ETü/TTü çağ/çaw ses, nida, avaz +kIr-

çağla

≈ Fa çaġala چغله ztaze veya turfanda (mahsul) Moğ çaġala vakit, mevsim

çağla|mak

<< ETü çaġıla-/çoġla- (akarsu) sesli akmak ETü çağ/çaw/çoğı ses +lA- onom

çağlayan

ETü/TTü çağıla- ses etmek, şakırdamak, bağırmak +(g)An ETü çağ/çaw ses, avaz +lA- onom

çağrışım

TTü çağrış- +Im