çağ

çabuk

≈ Fa çāpuk/çābuk/çabuk چابك/چبك ztez, hızlı << OFa çāpuk a.a. <? ETü çap- tez gitmek, (at) dört nala sürmek

çaça

İsp cha-cha-chá 1950'lerde Küba'dan yayılan bir müzik ve dans türü onom

çaçaron

İt ciaciarone çenesi düşük (kadın) onom ciaciarare gürültü yapmak, çok konuşmak +on

çadır

<< ETü çatır/çaşır kara çadır, tente veya gölgelik şeklinde barınak ~? Fa/OFa çādar/çādur چادر/چادر z1. tente, gölgelik, 2. örtü, özellikle kadın çarşafı ~? Sans çhattra छत्त्र ztente, gölgelik (Sans çhādayati örtmek ) << HAvr *sk̂ed- örtmek

çador

Fa çādar/çādor چادر zörtü, a.a.

çağ

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
çaḳ [[bir şeyin kesin ve tam halini belirtir]] çak ol atnı tutġıl [[tam o atı yakala]], çak amaçnı urġıl [hedefi tam merkezden vur]] OTü: [ anon., Oğuzname, <1300]
bu çakda [tam o zamanda] bu yirde bir uluğ orman bar irdi KTü: [ Codex Cumanicus, 1303]
bu kutlu kin čaklarinda - hoc passionis tempore TTü: [ Yunus Emre, Bütün Şiirleri, <1320]
geçti bunlaruŋ çağı dünyā ḳahruŋ ocağı

Moğ çag zaman

Not: Moğolca ile Türkçe arasında alıntı yönü açık değildir. Evliya Çelebi 17. yy'da İran Türkçesine özgü bir sözcük olduğunu ima eder.

Benzer sözcükler: çağcıl

Bu maddeye gönderenler: çağdaş, çağla


05.03.2020
çağanoz

Yun tsiganós τσιγανός z1. çingene, 2. bir tür yengeç, çingene yengeci

çağdaş

TTü çağ +dAş

çağır|mak

ETü/TTü çağ/çaw ses, nida, avaz +kIr-

çağla

≈ Fa çaġala چغله ztaze veya turfanda (mahsul) Moğ çaġala vakit, mevsim

çağla|mak

<< ETü çaġıla-/çoġla- (akarsu) sesli akmak ETü çağ/çaw/çoğı ses +lA- onom