çağır|mak

çadır

<< ETü çatır/çaşır kara çadır, tente veya gölgelik şeklinde barınak ~? Fa/OFa çādar/çādur چادر/چادر z1. tente, gölgelik, 2. örtü, özellikle kadın çarşafı ~? Sans çhattra छत्त्र ztente, gölgelik (Sans çhādayati örtmek ) << HAvr *sk̂ed- örtmek

çador

Fa çādar/çādor چادر zörtü, a.a.

çağ

Moğ çag zaman

çağanoz

Yun tsiganós τσιγανός z1. çingene, 2. bir tür yengeç, çingene yengeci

çağdaş

TTü çağ +dAş

çağır|mak

TTü: çağır çağır "yüksek sesle" [ Kul Mes'ud, Kelile ve Dimne terc., <1347]
iy avrat, uğru geldi, ben uyur olayın, sen çağır çağır eyit TTü: "seslenmek" [ anon., Ferec ba'd eş-şidde, <1451]
bu kuş katı āvāz ile çağırup uçtı gitti

ETü/TTü çağ/çaw ses, nida, avaz +kIr-

Not: Karş. ETü çağıla- "seslenmek, bağırmak" ve TTü çağla- "şakırdamak, şıkırdamak". Ses yansımalı kelimelere özgü /ı/ sesiyle zayıf biçimi çığır- şeklindedir.

Benzer sözcükler: çağır, çağırılmak, çağırışmak, çağırtmak, çağırtkan, çağrı, çağrıştırmak


03.06.2015
çağla

≈ Fa çaġala چغله ztaze veya turfanda (mahsul) Moğ çaġala vakit, mevsim

çağla|mak

<< ETü çaġıla-/çoġla- (akarsu) sesli akmak ETü çağ/çaw/çoğı ses +lA- onom

çağlayan

ETü/TTü çağıla- ses etmek, şakırdamak, bağırmak +(g)An ETü çağ/çaw ses, avaz +lA- onom

çağrışım

TTü çağrış- +Im

çak

onom darbe sesi, kırılma sesi