çaça

cüzdan

Fa cuzdān جزدان zcüz kesesi, rulo şeklinde bir kitabı taşımaya mahsus kese § Ar cuzˀ جزء zbirim, unsur, kitap rulosu Fa dān دان zkap

cüzi

Ar cuzˀī جُزْىٔ zkısmî, birimsel Ar cuzˀ pay, birim

çaba

TTü çabala-

çabala|mak

<< OTü çapala- çırpınmak ETü çap- çarpmak, vurmak +AlA-

çabuk

≈ Fa çāpuk/çābuk/çabuk چابك/چبك ztez, hızlı << OFa çāpuk a.a. <? ETü çap- tez gitmek, (at) dört nala sürmek

çaça

[ Cumhuriyet - gazete, 1956]
Yeni mevsimin son danslarından çaça, mambo ve ça-ça-ça

İsp cha-cha-chá 1950'lerde Küba'dan yayılan bir müzik ve dans türü onom

Benzer sözcükler: çaçaça


22.12.2014
çaçaron

İt ciaciarone çenesi düşük (kadın) onom ciaciarare gürültü yapmak, çok konuşmak +on

çadır

<< ETü çatır/çaşır kara çadır, tente veya gölgelik şeklinde barınak ~? Fa/OFa çādar/çādur چادر/چادر z1. tente, gölgelik, 2. örtü, özellikle kadın çarşafı ~? Sans çhattra छत्त्र ztente, gölgelik (Sans çhādayati örtmek ) << HAvr *sk̂ed- örtmek

çador

Fa çādar/çādor چادر zörtü, a.a.

çağ

(≈ Moğ çaġ/çaġala vakit, mevsim ) << ETü çak tam, tastamam (zarf) onom çak darbe sesi

çağanoz

Yun tsiganós τσιγανός z1. çingene, 2. bir tür yengeç, çingene yengeci