çırmık

çıplak

≈ TTü cıbıldak/cavlak çıplak onom çap/çıp çarpma sesi, çıplak cilt sesi +lAk

çıra

Fa çarāġ/çirāġ چراغ zkandil, meşale << OFa çərāg a.a. İr *çira- yanmak, ışımak

çırak

Fa çirāḳ/çirāġ چراغ zkandil, meşale

çırçır1

Yun tzutzuria τζουτζούρια zalaca renkli ve eti tatsız bir balık

çırçır2

onom çır çır gıcırdama sesi, çırpma sesi

çırmık

"tırnak, tırnakla atılan çizik" [ Türkiye'de Halk Ağızlarından Derleme Sözlüğü, <1960]
cırmak, cırmalamak, cırmık atmak, cırnaklamak, cıymalamak, cıymaklamak, cızmaklamak, çırmıklamak [ Orhan Duru, Bütün Öyküleri, 1959]
cadı elleri gibi tırnaklı elleriyle bir daha boynumu çırmaladı [ Milliyet - gazete, 1970]
saçını yolup yüzünü çırmıklamaktaymış

<< TTü tırŋak/tırmık tırnak

 tırnak

Not: Türkçe "tırnakla çizmek" anlamını taşıyan tırmık/tırnak, cırmık/çırmık/cırnak ve cızmak/çızmak/çizmek grupları arasındaki ses ilişkisi kural dışıdır.

Benzer sözcükler: çırmalamak, çırmıklamak


02.10.2017
çırp|mak

<< TTü çarp-

çırpı

TTü çırp- vurmak, çalmak +I(g)

çıt

onom hafif darbe veya kırılma sesi

çıta

Moğ cida mızrak (Kaynak: Hex sf. 284.)

çıtak

<< TTü çatak çatan, çarpışan, kavgacı TTü çat-