çıra

çın

<< ETü çıŋ çınlama sesi onom

çınar

Fa çanār/çanāl چنار/چنال zçınar ağacı << OFa çnār a.a. ~? Çin ç'un a.a.

çıngar

?

çıngırak

<< ETü çıŋrak/çıŋraġu çınlayan ses, çıngırak ETü çıŋra- çınlamak +Uk onom

çıplak

<< TTü cıbılak/cavlak çıplak onom cıp/cıbıl çıplak cilt sesi, yıkanma sesi +lAk

çıra

[ anon., Mukaddimetü'l-Edeb terc., y. 1300]
söndürdi çırāġnı (...) söndi çırāġ [ Codex Cumanicus, 1303]
ysy fanarlarbile čiraklarbile anı ysdediler baχčada [fenerlerle meşalelerle onu aradılar bahçede] [ Meninski, Thesaurus, 1680]
çira: Teda [ateş yakmaya yarayan yağlı ağaç]. Çira ağacı: Picea, teda pinea.

Fa çarāġ/çirāġ چراغ zkandil, meşale << OFa çərāg a.a. İr *çira- yanmak, ışımak

Not: Karş. Sogd çr'γ, HSaka çārau (a.a.).

Bu maddeye gönderenler: çırak


14.11.2019
çırak

Fa çirāḳ/çirāġ چراغ zkandil, meşale

çırçır1

Yun tzutzuria τζουτζούρια zalaca renkli ve eti tatsız bir balık

çırçır2

onom çır çır gıcırdama sesi, çırpma sesi

çırmık

<< TTü tırŋak/tırmık tırnak

çırp|mak

<< TTü çarp-