çırçır1

çıngar

?

çıngırak

<< ETü çıŋrak/çıŋraġu çınlayan ses, çıngırak ETü çıŋra- çınlamak +Uk onom

çıplak

<< TTü cıbılak/cavlak çıplak onom cıp/cıbıl çıplak cilt sesi, yıkanma sesi +lAk

çıra

Fa çarāġ/çirāġ چراغ zkandil, meşale << OFa çərāg a.a. İr *çira- yanmak, ışımak

çırak

Fa çirāḳ/çirāġ چراغ zkandil, meşale

çırçır1

[ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
kolyoz ve aterina ve hapsi ve tekir ve çuçurya ve iskorbid ve gelincik

Yun tzutzuria τζουτζούρια zalaca renkli ve eti tatsız bir balık


12.09.2014
çırçır2

onom çır çır gıcırdama sesi, çırpma sesi

çırmık

<< TTü tırŋak/tırmık tırnak

çırp|mak

<< TTü çarp-

çırpı

TTü çırp- vurmak, çalmak +I(g)

çıt

onom hafif darbe veya kırılma sesi