çıkarsa|mak

çığır|mak

<< OTü-KT çığır- seslenmek, bağırmak ≈ OTü çağır- a.a.

çığlık

<< TTü çığrık feryat TTü çığır- bağırmak +Uk

çık|mak

<< ETü çık- dışarı gelmek

çıkar

TTü çık- +()r

çıkarım

TTü çıkar- +Im

çıkarsa|mak

YTü: [ TDK, Felsefe ve Gramer Terimleri, 1942]
çıkarsama = İntikal = Inférence

TTü çıkar- +sA-

 çık-

Not: Fiile eklenen +sA- ekinin işlevi belirsizdir.

Benzer sözcükler: çıkarsama


26.05.2019
çıkı

<< TTü çıkı/çıkın bohça

çıkın

<< OTü çıkın bohça, paket ETü çıg- dürmek, paketlemek +In

çıkış|mak

TTü çık- +Iş-

çıkrık

<< ETü çıχrı/çıġrı çark Sogd çχra/çġra a.a. ≈ Ave çaχra a.a.

çılbır1

<< TTü çırpır çırpılmış yumurta aşı, omlet <? TTü çırp-