çıkarım

çığır

<< ETü çıġır yürüyerek açılan yol, patika

çığır|mak

<< OTü-KT çığır- seslenmek, bağırmak ≈ OTü çağır- a.a.

çığlık

<< TTü çığrık feryat TTü çığır- bağırmak +Uk

çık|mak

<< ETü çık- dışarı gelmek

çıkar

TTü çık- +()r

çıkarım

YTü: "mantıkta endüksiyon" [ TDK, Türkçe Sözlük, 6. Baskı, 1974]
çıkarım: Kanıta dayanarak bir sonuca varma, istidlal.

TTü çıkar- +Im

 çık-


03.11.2013
çıkarsa|mak

TTü çıkar- +sA-

çıkı

<< TTü çıkı/çıkın bohça

çıkın

<< OTü çıkın bohça, paket ETü çıg- dürmek, paketlemek +In

çıkış|mak

TTü çık- +Iş-

çıkrık

<< ETü çıχrı/çıġrı çark Sogd çχra/çġra a.a. ≈ Ave çaχra a.a.