çık|mak

çıfıt

Fa cuhūd/cihūd جهود/جهود zYahudi İbr yəhūd יהוד za.a.

çığ

<< TTü çıġ/çıw/çoġ kalabalık, gürültü ≈ ETü çaġı/çav ses

çığır

<< ETü çıġır yürüyerek açılan yol, patika

çığır|mak

<< OTü-KT çığır- seslenmek, bağırmak ≈ OTü çağır- a.a.

çığlık

<< TTü çığrık feryat TTü çığır- bağırmak +Uk

çık|mak

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol ewdin çıktı [evden çıktı] men anı ewdin çıkardım [evden çıkardım] TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
baştan çikmak, baştan çikarmak (...) yoldan çikmak (...) çikartmak (...) çikar yol (...) çikmaz sokak TTü: çıkma "balkon, cumba" [ Asım Ef., Burhan-ı Katı terc., 1797]
Çardak ve köşk misillü bâlâ-hanelerde olan çıkmalara denir, TTü: çıkıkçı, çıkıntı [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
çıkıkçı: Ütükçü. (...) çıkıntı: Yazının bir tarafından çıkarılmış tashih ve ilave. Bina cumbası, duvar dirseği. çıkartma [ Celal Esad [Arseven], Sanat Kamusu, 1924]
Décalcomanie [Fr.]: çıkartma

<< ETü çık- dışarı gelmek

Not: Eren ETü fiilin tış > tışık- biçiminden evrilmiş olabileceğini belirtir.

Benzer sözcükler: çıkar yol, çıkarmak, çıkartmak, çıkartma, çıkık, çıkıkçı, çıkıntı, çıkıştırmak, çıkma, çıkmaz

Bu maddeye gönderenler: çıkar, çıkarım, çıkarsa-, çıkış-, şıvgın


29.10.2020
çıkar

TTü çık- +()r

çıkarım

TTü çıkar- +Im

çıkarsa|mak

TTü çıkar- +sA-

çıkı

<< TTü çıkı/çıkın bohça

çıkın

<< OTü çıkın bohça, paket ETü çıg- dürmek, paketlemek +In