çığır

çeyiz

Ar cahāz جَهَاز z [#chz fiˁāl msd.] 1. donanım, 2. nikâhta kız tarafınca verilen hediyeler

çeyrek

Fa çār-yak چار يك zdörtte bir

çıban

<< ETü çupagan/çıbıgan 1. hünnap meyvesi, 2. bir tür çıban veya tümör

çıfıt

Fa cuhūd/cihūd جهود/جهود zYahudi İbr yəhūd יהוד za.a.

çığ

<< TTü çıġ/çıw/çoġ kalabalık, gürültü ≈ ETü çaġı/çav ses

çığır

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
çıġır [dar yol, patika] (...) yér çıġrudı [üzerinde yüründüğü ve çiğnendiği için yer sertleşti] (...) çıġruk yér [üzerinde yüründüğü için sertleşen yer]

<< ETü çıġır yürüyerek açılan yol, patika

Not: Türk dillerinin çoğunda önseste /y/ > /c/ç/ varyasyonu görülür. Karş. Kıpçakça cügür- "yürümek". İlk kez Kaşgarî'de kaydedilen bu sözcüğün, yügür- "yürümek" fiilinin bir diyalekt varyantından türemiş olması düşünülebilir.

Benzer sözcükler: çığır açmak, çığırından çıkmak


11.12.2015
çığır|mak

<< OTü-KT çığır- seslenmek, bağırmak ≈ OTü çağır- a.a.

çığlık

<< TTü çığrık feryat TTü çığır- bağırmak +Uk

çık|mak

<< ETü çık- dışarı gelmek

çıkar

TTü çık- +()r

çıkarım

TTü çıkar- +Im