çürü|mek

çuval

Fa cuwāl/cūl جوال/جول zkaba kumaştan yapılmış torba

çuvaldız

Fa cuwāl dūz جوال دوز zçul iğnesi § Fa cuwāl جوال zçul Fa dūz دوز zdiken kimse, dikiş iğnesi (Fa dūχtan, dūz- دوختن, دوز zdikmek )

çük

~? Fa çūbak چوبك z [küç.] küçük değnek, sopacık Fa çūb چوب zdeğnek, dal

çükündür

≈ Fa çugundur/çuġundur چغندر/چكندر zpancar veya şalgam

çünkü

Fa çūn ki چون كه zzaman bağlacı, açıklama bağlacı § Fa çūn چون zböyle, şunun gibi Fa ki كه zilgi edatı

çürü|mek

KTü: [ Codex Cumanicus, 1303]
marcedo [ekşimek, bozulmak] - Tr: čurumak Çağ: [ Pavet de Courteille, Dictionnaire Turc Oriental, <1500]
çürümek: pourrir, çürülmek: se pourrir TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
çürimek چوريمك seu çürümek: Putrescere, corrumpi [bozulmak, kokuşmak].

<< OTü çüri- ekşimek, bozularak köpüklenmek ≈? ETü üri-/öri- a.a.

Benzer sözcükler: çürük, çürütmek, çürütülmek


10.08.2021
çüş

ünl eşeği durdurma ünlemi

dabbe

Ar dabba(t) دبّة z [#dbb faˁla(t) ] Kuran'da kıyamet habercisi olarak anılan efsanevi varlık Aram dubbā/debbā דבּא zayı

dadaizm

Fr dadaisme modern sanatta bir akım (İlk kullanım: 1919 Hans Arp ve Tristan Tzara, Paris'li sanatçılar.) Fr dada anlamsız bir sözcük +ism°

dadan|mak

<< ETü tatġan- tat almak, tadını beğenmek ETü tatġa- tadına bakmak +In- ETü tatıġ tad +(g)A-

dadaş

≈ TTü dada/dadak erkek kardeş, ağabey çoc da-da