çük

çulha

Fa culāh جلاه zkumaş dokuyan, dokumacı Fa cul çul, kaba kumaş

çullan|mak

TTü çul +lAn-

çulluk

<< ETü çulık bir tür kuş

çuval

Fa cuwāl/cūl جوال/جول zkaba kumaştan yapılmış torba

çuvaldız

Fa cuwāl dūz جوال دوز zçul iğnesi § Fa cuwāl جوال zçul Fa dūz دوز zdiken kimse, dikiş iğnesi (Fa dūχtan, dūz- دوختن, دوز zdikmek )

çük

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
çübek [[çocuk penisi]] KTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
çük: aḏ-ḏakar [penis]

~? Fa çūbak چوبك z [küç.] küçük değnek, sopacık Fa çūb چوب zdeğnek, dal

 çöp2

Not: Yuvarlak ünlüden sonra /b/ erimesi tipiktir. Öte yandan Anadolu ağızlarında görülen çüğ-/çöğ- "işemek", çüğen/çöğen "penis", çöğdürek "sidik", çüğdürgen "gece altını ıslatan" biçimleri, Kaşgarî'nin verdiği çübek formunun yakıştırma olabileceğini düşündürürler.

Benzer sözcükler: çöğmek, çöğdürek, çüğdürgen, çüğen


14.09.2017
çükündür

≈ Fa çugundur/çuġundur چغندر/چكندر zpancar veya şalgam

çünkü

Fa çūn ki چون كه zzaman bağlacı, açıklama bağlacı § Fa çūn چون zböyle, şunun gibi Fa ki كه zilgi edatı

çürü|mek

<< OTü çüri- ekşimek, bozularak köpüklenmek ≈? ETü üri-/öri- a.a.

çüş

ünl eşeği durdurma ünlemi

dabbe

Ar dabba(t) دبّة z [#dbb faˁla(t) ] Kuran'da kıyamet habercisi olarak anılan efsanevi varlık Aram dubbā/debbā דבּא zayı