çözelti

çöp2

Farsça çūb veya çōb چوب z "tahta parçası, değnek, çubuk" sözcüğünden alıntıdır.

çörek

Eski Türkçe çörek "yuvarlak ekmek" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe çevür- "çevirmek, yuvarlamak" fiilinden Eski Türkçe +(g)Ak ekiyle türetilmiştir.

çörten

Ermenice çrortan ջրորդան z "su oluğu" sözcüğünden alıntıdır. Ermenice sözcük Ermenice çur ջուր z "su" ve Ermenice ortan որդան z "oluk" sözcüklerinin bileşiğidir.

çöven

Orta Türkçe çoġan "sabun gibi köpüren bir bitki, saponaria" sözcüğünden evrilmiştir.

çöz|mek

Eski Türkçe çöz- "çekip uzatmak" fiilinden evrilmiştir.

çözelti
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Türkçe: "kimyada analiz sonucu ortaya çıkan madde" [ Milliyet - gazete, 1968]
İşletmemiz mamulü kaliteli tuzruhu, kireç kaymağı ve çözelti sudkostik satılmakta ve teslimat derhal yapılmaktadır.

Köken

Türkiye Türkçesi çöz- fiilinden Yeni Türkçe +(In)tI ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için çöz- maddesine bakınız.

Ek açıklama

TTü renk adlarında görülen +AltI ekinin buradaki işlevi meçhuldür. Muhtemelen karaltı örneğinden analoji yoluyla.


02.07.2019
çözüm

Türkiye Türkçesi çöz- fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

çözünürlük

Yeni Türkçe çözün- fiilinden türetilmiştir.

çubuk

Eski Türkçe çöpik veya çıpık "değnek, dal" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe aynı anlama gelen çöp sözcüğünden +Ik ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Farsça aynı anlama gelen çūb چوب z sözcüğünden türetilmiştir.

çuha

Farsça çōχa veya çūḳa چوخه z "bir tür yün kumaş" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

çukur

Orta Türkçe çukur "hendek, oyuk" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe çok- veya çokı- "delmek, oymak, (kuş) gagalamak" fiilinden türetilmiştir.