çözelti

çöp2

Fa çūb/çōb چوب ztahta parçası, değnek, çubuk

çörek

<< ETü çörek yuvarlak ekmek ETü çevür- çevirmek, yuvarlamak +(g)Ak

çörten

Erm çrortan ջրորդան zsu yolu, kanal § Erm çur ջուր zsu Erm hortan հորդան zyol (İlk kullanım: %Acar 3.120)

çöven

<< OTü çoġan sabun gibi köpüren bir bitki, saponaria

çöz|mek

<< ETü çöz- çekip uzatmak

çözelti

YTü: "kimyada analiz sonucu ortaya çıkan madde" [ Milliyet - gazete, 1968]
İşletmemiz mamulü kaliteli tuzruhu, kireç kaymağı ve çözelti sudkostik satılmakta ve teslimat derhal yapılmaktadır.

TTü çöz- +(In)tI

 çöz-

Not: TTü renk adlarında görülen +AltI ekinin buradaki işlevi meçhuldür. Muhtemelen karaltı örneğinden analoji yoluyla.


02.07.2019
çözüm

TTü çöz- +Im

çözünürlük

YTü çözün-

çubuk

<< ETü çöpik/çıpık değnek, dal <? ETü çöp a.a. +Ik Fa çūb چوب za.a.

çuha

≈ Fa çōχa/çūḳa چوخه zbir tür yün kumaş ?

çukur

<< OTü çukur hendek, oyuk ETü çok-/çokı- delmek, oymak, (kuş) gagalamak