çöz|mek

çöp1

<< ETü çöp tortu, çökelti << ETü *çöğ-üp <? ETü çök- çökmek, dibe inmek +Ip

çöp2

Fa çūb/çōb چوب ztahta parçası, değnek, çubuk

çörek

<< ETü çörek yuvarlak ekmek ETü çevür- çevirmek, yuvarlamak +(g)Ak

çörten

Erm çrortan ջրորդան zsu yolu, kanal § Erm çur ջուր zsu Erm hortan հորդան zyol (İlk kullanım: %Acar 3.120)

çöven

<< OTü çoġan sabun gibi köpüren bir bitki, saponaria

çöz|mek

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
uraġut yıp çöjdi [[kadın örgü ipini çözdü. Çekerek açılan her şeyi, örneğin urgan ya da koyun bağırsağı gibi şeyleri anlatmak için de bu sözcük kullanılır.]] KTü: [ Codex Cumanicus, 1303]
čozgil - ? TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
çözgü: Pamuktan çarşaflık, bez dokuma. (...) çözük: Münhall, gevşek, gayri-maˁkud.

<< ETü çöz- çekip uzatmak

Not: Kaşgarî'de önses /ç/ etkisiyle /z/ > /j/ dönüşümü standarttır. Karş. çiz-

Benzer sözcükler: çözdürmek, çözgü, çözük, çözülmek, çözünmek, çözüşmek, çözüştürmek

Bu maddeye gönderenler: çözelti, çözüm, çözünürlük


30.08.2017
çözelti

TTü çöz- +(In)tI

çözüm

TTü çöz- +Im

çözünürlük

YTü çözün-

çubuk

<< ETü çöpik/çıpık değnek, dal <? ETü çöp a.a. +Ik Fa çūb چوب za.a.

çuha

≈ Fa çōχa/çūḳa چوخه zbir tür yün kumaş ?