çözünürlük

çörten

Erm çrortan ջրորդան zsu oluğu § Erm çur ջուր zsu Erm ortan որդան zoluk

çöven

<< OTü çoġan sabun gibi köpüren bir bitki, saponaria

çöz|mek

<< ETü çöz- çekip uzatmak

çözelti

TTü çöz- +(In)tI

çözüm

TTü çöz- +Im

çözünürlük

"sıvıda çözünme kapasitesi, solubility" [ Milliyet - gazete, 1978]
gazların sıvılardaki çözünürlüğü basınç ile doğru orantılıdır. "... printer hassasiyeti, resolution" [ Milliyet - gazete, 1992]
360 dpi çözünürlük

YTü çözün-

 çöz-


10.08.2017
çubuk

<< ETü çöpik/çıpık değnek, dal <? ETü çöp a.a. +Ik Fa çūb چوب za.a.

çuha

≈ Fa çōχa/çūḳa چوخه zbir tür yün kumaş ?

çukur

<< OTü çukur hendek, oyuk ETü çok-/çokı- delmek, oymak, (kuş) gagalamak

çul

Fa cul/cūl جل/جول zkaba kumaş, çuval bezi ≈ Ar cull جلّ za.a.

çulha

Fa culāh جلاه zkumaş dokuyan, dokumacı Fa cul çul, kaba kumaş