çözüm

çörek

<< ETü çörek yuvarlak ekmek ETü çevür- çevirmek, yuvarlamak +(g)Ak

çörten

Erm çrortan ջրորդան zsu yolu, kanal § Erm çur ջուր zsu Erm hortan հորդան zyol (İlk kullanım: %Acar 3.120)

çöven

<< OTü çoġan sabun gibi köpüren bir bitki, saponaria

çöz|mek

<< ETü çöz- çekip uzatmak

çözelti

TTü çöz- +(In)tI

çözüm

YTü: "Fr résolution karşılığı" [ Hakimiyet-i Milliye - gazete, 1931]
tek başıma şu uzun hailenin korkunç çözüm anını bekledim. YTü: çözümlemek "Fr résoudre karşılığı" [ Nurullah Ataç, 1954]
O sorun kolay kolay çözümlenecek (halledilecek) bir sorun değil

TTü çöz- +Im

 çöz-

Benzer sözcükler: çözüm süreci, çözümlemek, çözümlenmek, çözümsüz


14.02.2020
çözünürlük

YTü çözün-

çubuk

<< ETü çöpik/çıpık değnek, dal <? ETü çöp a.a. +Ik Fa çūb چوب za.a.

çuha

≈ Fa çōχa/çūḳa چوخه zbir tür yün kumaş ?

çukur

<< OTü çukur hendek, oyuk ETü çok-/çokı- delmek, oymak, (kuş) gagalamak

çul

Fa cul/cūl جل/جول zkaba kumaş, çuval bezi ≈ Ar cull جلّ za.a.