çöven

çömlek

<< ETü çöŋgek güğüm <? ETü *çöŋ- çimmek, yıkamak +(g)Ak

çöp1

<< ETü çöp tortu, çökelti << ETü *çöğ-üp <? ETü çök- çökmek, dibe inmek +Ip

çöp2

Fa çūb/çōb چوب ztahta parçası, değnek, çubuk

çörek

<< ETü çörek yuvarlak ekmek ETü çevür- çevirmek, yuvarlamak +(g)Ak

çörten

Erm çrortan ջրորդան zsu oluğu § Erm çur ջուր zsu Erm ortan որդան zoluk

çöven

OTü: [ İbni Mühenna, Lugat, <1310]
çoğan: al-uşnān [ Meninski, Thesaurus, 1680]
çoğan: Smegma. Obsoletum pro sabun.

<< OTü çoġan sabun gibi köpüren bir bitki, saponaria

Benzer sözcükler: çöğen


04.06.2015
çöz|mek

<< ETü çöz- çekip uzatmak

çözelti

TTü çöz- +(In)tI

çözüm

TTü çöz- +Im

çözünürlük

YTü çözün-

çubuk

<< ETü çöpik/çıpık değnek, dal <? ETü çöp a.a. +Ik Fa çūb چوب za.a.