çörek

çömel|mek

<< TTü çöŋel- çökmek, dizleri üstüne oturmak ETü çök-/çöŋ- çökmek +Al-

çömez

TTü çöm- çömelmek +(n)Az

çömlek

<< ETü çöŋgek güğüm <? ETü *çöŋ- çimmek, yıkamak +(g)Ak

çöp1

<< ETü çöp tortu, çökelti << ETü *çöğ-üp <? ETü çök- çökmek, dibe inmek +Ip

çöp2

Fa çūb/çōb چوب ztahta parçası, değnek, çubuk

çörek

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
çörek: al-ḳurṣ [halka? yuvarlak ekmek?] TTü: çörek otu [ Yadigâr-ı İbni Şerif, <1421?]
naˁnaˁyla çörek otuŋı dögüp göbek üzerüŋe yaku eyleseler TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
çöreklenmek: Kıvrılıp kangal olmak, yılan kat kat bükülmek.

<< ETü çörek yuvarlak ekmek ETü çevür- çevirmek, yuvarlamak +(g)Ak

 çevir-

Benzer sözcükler: çörek otu, çöreklenmek


06.02.2015
çörten

Erm çrortan ջրորդան zsu oluğu § Erm çur ջուր zsu Erm ortan որդան zoluk

çöven

<< OTü çoġan sabun gibi köpüren bir bitki, saponaria

çöz|mek

<< ETü çöz- çekip uzatmak

çözelti

TTü çöz- +(In)tI

çözüm

TTü çöz- +Im