çöp1

çölyak

İng coeliac disease genetik kökenli bir ince bağırsak hastalığı EYun koiliakós κοιλιακός zkarın boşluğu (hastalığı) EYun koîlos κοίλος zçukur, kovuk

çömçe

<< ETü-O çomça kepçe ETü çom- suya dalmak +çA

çömel|mek

<< TTü çöŋel- çökmek, dizleri üstüne oturmak ETü çök-/çöŋ- çökmek +Al-

çömez

TTü çöm- çömelmek +(n)Az

çömlek

<< ETü çöŋgek güğüm <? ETü *çöŋ- çimmek, yıkamak +(g)Ak

çöp1

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
çöp [[şarabın tortusu, aynı zamanda herhangi bir şeyin dibindeki çökelti için bu sözcük kullanılır. Değersiz kimselere 'çöp çep kişiler' denir.]] TTü: çör çöp [ anon., Tezkiretü'l-Evliya terc., 1341]
nefsümüŋ çörin çöpin benim ileyümden giderdi

<< ETü çöp tortu, çökelti << ETü *çöğ-üp <? ETü çök- çökmek, dibe inmek +Ip

 çök-

Not: Karş. TTü çökek, çöl, çör, çörüntü (hepsi "tortu" anlamında - TS sf. 1300-1600). Ortak bir çök- > çöğ- kökü varsayılmalıdır.

Benzer sözcükler: çer çöp, çöpçü, çöplenmek, çöplük


19.01.2019
çöp2

Fa çūb/çōb چوب ztahta parçası, değnek, çubuk

çörek

<< ETü çörek yuvarlak ekmek ETü çevür- çevirmek, yuvarlamak +(g)Ak

çörten

Erm çrortan ջրորդան zsu oluğu § Erm çur ջուր zsu Erm ortan որդան zoluk

çöven

<< OTü çoġan sabun gibi köpüren bir bitki, saponaria

çöz|mek

<< ETü çöz- çekip uzatmak