çömlek

çöl

<< OTü çöl yaban yer, bozkır ≈ Moğ tiyöl/çöl a.a.

çölyak

İng coeliac disease genetik kökenli bir ince bağırsak hastalığı EYun koiliakós κοιλιακός zkarın boşluğu (hastalığı) EYun koîlos κοίλος zçukur, kovuk

çömçe

<< ETü-O çomça kepçe ETü çom- suya dalmak +çA

çömel|mek

<< TTü çöŋel- çökmek, dizleri üstüne oturmak ETü çök-/çöŋ- çökmek +Al-

çömez

TTü çöm- çömelmek +(n)Az

çömlek

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
çöŋgek [[deriden yapılmış süt sağma kabı (Çigil lehçesi)]] KTü: [ Codex Cumanicus, 1303]
pignata - Tr: čomlak TTü: [ Yadigâr-ı İbni Şerif, <1421?]
yüz dirhem zeyt yağını alalar çölmeğe koyalar od üzerinde kaynatalar

<< ETü çöŋgek güğüm <? ETü *çöŋ- çimmek, yıkamak +(g)Ak

 çim-

Not: Karş. ETü susak "su kabı". • ETü çöm- ve *çöŋ- biçimleri eşdeğer kabul edilebilir.

Benzer sözcükler: çömlekçi


05.01.2016
çöp1

<< ETü çöp tortu, çökelti << ETü *çöğ-üp <? ETü çök- çökmek, dibe inmek +Ip

çöp2

Fa çūb/çōb چوب ztahta parçası, değnek, çubuk

çörek

<< ETü çörek yuvarlak ekmek ETü çevür- çevirmek, yuvarlamak +(g)Ak

çörten

Erm çrortan ջրորդան zsu yolu, kanal § Erm çur ջուր zsu Erm hortan հորդան zyol (İlk kullanım: %Acar 3.120)

çöven

<< OTü çoġan sabun gibi köpüren bir bitki, saponaria