çömel|mek

çökelek

TTü çök- +AlAk

çökertme

TTü çökert- indirmek +mA

çöl

<< OTü çöl yaban yer, bozkır ≈ Moğ tiyöl/çöl a.a.

çölyak

İng coeliac disease genetik kökenli bir ince bağırsak hastalığı EYun koiliakós κοιλιακός zkarın boşluğu (hastalığı) EYun koîlos κοίλος zçukur, kovuk

çömçe

<< ETü-O çomça kepçe ETü çom- suya dalmak +çA

çömel|mek

KTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
çömeldi: aḳˁā [çöktü] TTü: "... körelmek" [ anon., Tezkiretü'l-Evliya terc., 1341]
ˁāciz ve gözleri çöŋelmiş ve eli ayağı süst olmışdur, deprenmez. TTü: [ Hamit Zübeyr & İshak Refet, Anadilden Derlemeler, 1932]
çöŋgellemek, çövelmek (Menteşe): ihtiyar kimse kudretten düşmek, kanburlaşmak. (...) çöŋgelmek (Cenubi Anadolu): Bıçak körelmek, göz göremez olmak.

<< TTü çöŋel- çökmek, dizleri üstüne oturmak ETü çök-/çöŋ- çökmek +Al-

 çök-

Not: ETü çök- ve TTü çökel-/çögel- (a.a.) fiillerinin varyant biçimidir.

Benzer sözcükler: çömmek, çömüşmek, çönmek

Bu maddeye gönderenler: çömez


05.10.2017
çömez

TTü çöm- çömelmek +(n)Az

çömlek

<< ETü çöŋgek güğüm <? ETü *çöŋ- çimmek, yıkamak +(g)Ak

çöp1

<< ETü çöp tortu, çökelti << ETü *çöğ-üp <? ETü çök- çökmek, dibe inmek +Ip

çöp2

Fa çūb/çōb چوب ztahta parçası, değnek, çubuk

çörek

<< ETü çörek yuvarlak ekmek ETü çevür- çevirmek, yuvarlamak +(g)Ak