çökertme

çorla|mak

Çing çor "hırsız" sözcüğünden türetilmiştir.

çotra

İtalyanca ciotola "tas, kadeh, özellikle şarap kadehi" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Robert Dankoff, Evliya Çelebi Okuma Sözlüğü sf. 28.) İtalyanca sözcük Geç Latince cytola sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca kotýlē κοτύλη z "tas, kadeh" sözcüğünden alıntıdır.

çöğür

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

çök|mek

Eski Türkçe çök- "diz çökmek, oturmak" fiilinden evrilmiştir.

çökelek

Türkiye Türkçesi çök- fiilinden Türkiye Türkçesinde +AlAk ekiyle türetilmiştir.

çökertme
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: "deniz dibine indirilerek balık geldiğinde dört köşesinden çekerek kaldırılan ağ (halk)" [ Karekin Deveciyan, Türkiye'de Balık ve Balıkçılık, 1915]

Köken

Türkiye Türkçesi çökert- "indirmek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +mA ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için çök- maddesine bakınız.


01.01.2011 den önce
çöl

Orta Türkçe çöl "yaban yer, bozkır" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Moğolca aynı anlama gelen çöl sözcüğü ile eş kökenlidir.

çölyak

İngilizce coeliac disease "genetik kökenli bir ince bağırsak hastalığı" deyiminden alıntıdır. İngilizce deyim Eski Yunanca koiliakós κοιλιακός z "karın boşluğu (hastalığı)" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca koîlos κοίλος z "çukur, kovuk" sözcüğünden türetilmiştir.

çömçe

Oğuzca çomça "kepçe" sözcüğünden evrilmiştir. Oğuzca sözcük Eski Türkçe çom- "suya dalmak" fiilinden Eski Türkçe +çA ekiyle türetilmiştir.

çömel|mek

Türkiye Türkçesi çöŋel- "çökmek, dizleri üstüne oturmak" fiilinden evrilmiştir. Türkçe fiil Eski Türkçe çök- veya çöŋ- "çökmek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Al- ekiyle türetilmiştir.

çömez

Türkiye Türkçesi çöm- "çömelmek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +(n)Az ekiyle türetilmiştir.