âlem

alem

Ar ˁalam علم z [#ˁlm] simge, işaret, belirti, sancak, bayrak

âlem

[ Kutadgu Bilig, 1069]
törütti tilek teg tözü ˁālamıġ [yarattı dilediği gibi bütün alemi] KTü: [ Codex Cumanicus, 1303]
kim bugun toχdi barča elm kutkardači [kim bugün doğdu, tüm alemin kurtarıcısıdır] [ Gülşehri, Mantıku't-Tayr, 1317]
girü ˁirfān ˁālemine [bilgi dünyasına] ṭaldılar "... çalgılı toplantı" [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
ˁālem: (...) 5. Cemiyet, cemaat. Eğlence ˁālemi.

Ar ˁālam عالم z [#ˁlm fāˁal ] dünya, kâinat Aram ˁālam עלם zdevir, çağ, şimdiki dünya, evren (Yunanca aiōn karşılığı) ≈ İbr ˁōlām עולם zdevir, çağ, şimdiki dünya

Not: Jeffery sf. 209. Rabōn ha-ˁōlāmīm "rabbül âlemîn" deyimi Musevi ilahiyatında sıklıkla kullanılır.

Benzer sözcükler: âlem yapmak, âlemci, bezmiâlem, harcıâlem

Bu maddeye gönderenler: âlemîn, elalem, harcıalem


11.05.2015