+metre

metis

Fr métis melez, karışık soylu << OLat *mixticius a.a. Lat mixtus karışık

metot

Fr méthode yöntem EYun méthodos μέθοδος z«öteye giden yol», ilim yolu, araştırma yöntemi EYun meta+ ʰodós ὁδός zyol

metr

Fr maître usta, efendi, amir << Lat magister rütbece üstün olan kişi, ağabey, hoca, üstad

metraj

Fr métrage ölçü birimi cinsinden uzunluk, özellikle filmde Fr mètre ölçü +age

metrdotel

Fr maître d'hôtel 1. baş kâhya [esk.], 2. restoran yöneticisi

metre

Fr mètre standart uzunluk ölçü birimi EYun métron μέτρον zölçü

+metre

Fr +mètre İng +metre [bileşik adlarda] ölçen EYun métron μέτρον zölçü HAvr *meh₁- (*mē-) ölçmek

Not: Metrik sistem uzunluk birimleri hariç daima "ölçen, ölçer" anlamını taşır. • Aynı HAvr kökten Lat metiri "ölçmek", mensura "ölçü".

Benzer sözcükler: +metri, ampermetre, dalgametre, debimetre, dendrometre, fotometre, higrometre, laktometre, mültimetre, oleometre, osilometre, potansiyometre, psikometre, vibrometre


08.10.2017
metres

Fr maîtresse [fem.] 1. hanımefendi, 2. evlilik dışı sürekli sevgili Fr maître efendi, amir

metretul
metris

~? Ar matāris متارس z [#trs mafāˁil çoğ.] siper, hendek, tabya Ar matars مترس z [t.] siper ≈ Ar turs ترس zdaire şeklinde kalkan, disk

metro

Fr métro [abb.] Fr métropolitain Fr chemin de fer métropolitain şehir içi demiryolu