+hor

homoseksüel

Fr homosexuel eşcinsel Alm homosexual a.a. (İlk kullanım: 1869 Karl Maria Kertbeny, Avust. yazar.) § EYun ʰomós ὁμός zaynı, eş Lat sexus cinsiyet +al°

homur

onom öfkeli söylenme sesi

hop

onom sıçrama sesi

hoparlör

Fr haut-parleur ses yükseltici § Fr haut yüksek (<< Lat altus ) Fr parleur konuşan (Fr parler konuşmak +(t)or )

hoppa

onom hop/hoppa çocuk sıçratma sesi

+hor

Fa χor/χʷār خوار/خور zyiyen, tüketen Fa/OFa χordan, χor خوردن, خوار zyemek, içmek ≈ Ave χʷar- a.a.

Not: Türkçe bileşiklerde genellikle "yiyen, içen" anlamındadır - karş. köfteχor "çiğnenmiş yiyen", merdümχor "insan yiyen", meyχor "şarap içen". Ancak müstakil kullanımda "hakir, aşağılık" anlamına gelir. • Farsça vav-ı madule (okunmayan vav) ile خوار yazılan sözcük Türkçeye χor, χâr veya χûr olarak aktarılır. • Fa χʷurde "hurda" aynı fiilden edilgen ortaç olup "yenmiş" anlamındadır.

Benzer sözcükler: merdümhor, meyhor


04.02.2018
hor1

Fa/OFa χʷār خوار zalçak, aşağı, hakir (Kaynak: McK 95.)

hor2

onom genizden kalın ses

hora

Yun χorá χορά z [çoğ.] rakslar Yun χorón raks, horon

horanta

Fa χorande خورنده zyiyen Fa χordan, χor yemek +anda

hormon

Fr/İng hormone canlılarda cinsel ve diğer işlevleri düzenleyen kimyasal salgı (İlk kullanım: 1902 William Bayliss ve Ernest Starling, İng. tabipler.) EYun ʰormáō ὁρμάω zazdırmak, galeyana getirmek