+gen

gelincik

TTü gelin +çUk

gelir

TTü gel- +()r

geliş|mek

TTü gel- +Iş-

gem

Yun kēmós/kámos κημός/καμός zköpek tasması << EYun kēmós κημός ztasma, hayvanların ısırmasını önlemek için ağızlarına bağlanan dar sepet veya torba (Kaynak: Frisk sf. 1:841)

gemi

<< ETü kémi suda taşıt aracı

+gen

~? Fr +gone açı, köşe EYun gōnía γωνία za.a.

 +gon

Not: Divan-ı Lugat-i Türk'te Büyük Ayı kümesine verilen Yedigen adıyla açıklansa da, Yun gōnía "köşe, açı" daha belirgin bir çağrışım kaynağıdır. Karş. Yun trígōnos "üçgen", tétragōnos "dörtgen" vb.

Benzer sözcükler: altıgen, beşgen, çokgen, dörtgen

Bu maddeye gönderenler: köşegen, üçgen


28.09.2020
gen

Alm Gen canlılarda kalıtımı düzenleyen hücre birimi (İlk kullanım: 1866 Gregor Mendel, Avst. biyolog.) EYun génos γένος zsoy, zürriyet

gen(o)+

Fr géno+ İng geno+ [bileşik adlarda] doğurma, üreme EYun génos γένος z1. üreme, 2. soy, zürriyet, aşiret Lat genus, gener- a.a. << HAvr *ǵenh₁- (*ǵen-) doğurmak

genç

<< ETü kēnç yavru, bebek

genel

<? TTü geŋ geniş, bol +Al

genelev